Arrow
Arrow
Shadow
Slider

Doa untuk Mempelai

Bila Kita menghadiri acara pernikahan ( Walimatul Ursy ) dalam ajaran Islam, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menganjurkan kepada orang-orang yang hadir mendoakan mempelai, sebagai lecutan dan motivasi kepada dua insan yang telah melakukan ikrar, menjalani Sunnah Rasulullah.

Seperti kalimat doa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan al-Hakim : Baarakallahu laka wabaaraka 'alaika wajama'a bainakuma 'ala khairin. ( Semoga Allah memberkahimu dan juga memberkahi istrimu ;serta mengumpulkan kalian berdua pada kebaikan ).


 Doa populer yang biasa dikumandangkan setelah usainya ijab qabul yaitu:  Allahumma allif bainahuma kama allafta baina Adama wa Hawa, Allahumma allif bainahuma kama allafta baina Ibrahima wa Sarah, Allahumma allif bainahuma kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha, Allahumma allif bainahuma kama allafta baina Musa wa Shafurah, Allahumma allif bainahuma kama allafta baina Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra  

Ya Allah jodohkanlah kedua mempelai ini, sebagaimana Engkau menjodohkan Nabi Adam dan Hawa, Ya Allah jodohkanlah kedua mempelai ini, sebagaimana Engkau menjodohkan Nabi Ibrahim dan Sarah, Ya Allah jodohkanlah kedua mempelai ini, sebagaimana Engkau menjodohkan Nabi Yusuf dan Zulaikha, Ya Allah jodohkanlah kedua mempelai ini, sebagaimana Engkau menjodohkan Nabi Musa dan Shafurah, Ya Allah jodohkanlah kedua mempelai ini, sebagaimana Engkau jodohkan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam dan Khadijah al-Kubra)

 Dalam sumber lain, menurut Syeikh Hasan Ayyub dalam Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah, saat suami menerima penyerahan isteri, ia disunnahkan melakukan shalat dua rakaat kemudian dianjurkan memegang kepala isterinya dan berdoa, Ya Allah berkahilah aku dalam diri keluargaku, berkahilah keluargaku dalam diriku, berilah mereka rezeki dariku, dan berilah aku rezeki dari mereka Tuntunan doa yang dilakukan dalam proses menapaki tahta pernikahan, bertujuan agar kedua pasangan anak Adam benar-benar menghayati hakekat pernikahan.

Sehingga satu sama lain dapat menjalankan tanggungjawabnya, membangun hidup berumah tangga. Oleh karena itu, para ulama salaf lebih menganjurkan membaca doa bil ma'tsur, berdasarkan tuntunan. Kitabullah dan Rasul-Nya, sebagaimana yang kerap dikumandangkan di arena pernikahan seperti: Rabbanaj'al na min azwajina wa dzurriyyatina qurroti a'yun waj'alna lil muttaqina imamaâ

(Ya Tuhanku jadikanlah isteri-isteri kami dan keturunan-keturunan kami qurroti a'yun dan jadikanlah kami terhadap orang-orang yang bertaqwa sebagai pemimpin)

 Selain itu ada doa : Rabbij'alni muqima al-shalah wa min dzurriyyati rabbana wataqabbal du'a rabbanagh fir li waliwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumu alhisab Ya Allah jadikanlah kami dan keturunan kami, kaum yang taat mendirikan shalat. Wahai Tuhan kami kabulkanlah doa kami. Hapuskanlah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, dan orang-orang mu'min pada Hari Perhitungan